MKOSE Kutyaiskola

  MKOSE kiképzésről
 Kiképzések időpontjai
 Tanácsok az első
    kiképzési naphoz

 Kutyaóvoda 
 
Kezdő csoport
 Középhaladó 
    csoport

 Őrző-védő képzés
 Activity tréning
 Agility edzés

 Kutyauszoda


 

Hobbi Kutyaiskola

Pilis Budai Kutyások

Rákosmente TV

.

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

ŐSZI TENYÉSZVIZSGA
VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE
(ŐTV)
 
I. Általános rendelkezések:
 
1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait különös képen a vadászatra való rátermettségre, amelyek, mint jövendő tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.
 
2. A vizsla vadászatban való bevezetése mezőn és vízen erre az időre már befejeződik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bírónak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejeződésére.
 
3. A vizsga rendezésének fő követelménye: szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület, melyben a vizsla úszni tud.
 
4. Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani a csoportba.
 
II. feladatok részletes ismertetése:
 
A.        MEZEI MUNKA
 
1. Orrhasználat, orrjóság: (6)
A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, terepadottságokat, szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni
A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutya biztosan rossz az orra.
Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt milyen távolságról jelzi.)
Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.
Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás, tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.
 
Hibák:
A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

A vad kihagyása, vagy ha beleszalad a vadba.

Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.

Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

 
2. Keresési mód (6)
A megfelelő gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempóval összhangban van és a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek tükrözni kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetőleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.
A keresés időtartama minden kutyának legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Hibák: A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít,

Tervszerűtlen keresés,

Csak homlokszéllel (előre) keresés,

A vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,

Lassú mozgás,

Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

 
3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)
Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.
Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, lehetőleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal.
A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.
Hibák:

túl gyors utánhúzás

a vad kinyomása parancs nélkül

utánhúzás hiánya

ha nem lesz meg a vad

 
4. A vadmegállás (5)
Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig nyugodtan, biztosan és fajtára jellemző módon állni, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.
Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.
Hibák:

rövid vagy nem biztos állás

a vad idő előtti felrebbentése

üres állás

ha parancsra áll

vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

 
5. Viselkedés vadkelésre (3)
A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjen nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítható.
Hibák:

a menekülő szárnyas után perdül vagy ugrik

engedetlenség

egészséges szárnyas vad megfogása

ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

ha a kutya élő szőrmés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es osztályzatot kaphat

többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint többszöri élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.

 
6. Viselkedés lövésre (3)
Vizsgán a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.
 
7. Engedelmesség mezőn, vezethetőség (3)
Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell bírálni. A kutya kéz és/vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre vezetője parancsát.
A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatába.
A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartását a vezetővel, valamint az állandó készenlét a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.
 
8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (4)
Idő: 15 perc
A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat felvegye, és vezetőjéhez vigye.
Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihűlt szárnyas vad kihelyezésével.
A vezető kutyáját 50 méterről, a bírók által kijelölt helyről keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)
4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiába, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyi a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.
A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.
 
9. Lőtt vad elhozás (3)
A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.
 
 
10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két töréssel húzzuk.
Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
11. Szárnyasvad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
 
12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
13. Szőrmés vad elhozás
A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
B.        VÍZI MUNKA
14. Kajtatás nádban lőtt vad megkeresésével (5)
Idő: 10 perc
 
A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott felkeltett vadat a vadász lelőhesse, illetve találja meg az oda esett lőtt vadat.
A bíró a lőtt kacsát előzőleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényébe, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatni kelljen.
A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, vezetője utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan átadni vezetőjének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya kajtatott legalább 5 percet, a bíró utasítást adnak a munka folytatására.
 Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.
Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével, ha nem keresi át a rendelkezésére álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.
A vad szintidőn belüli meghozása nélkül a feladat értékelése: 0, azonban, amennyiben a bíró úgy ítéli meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidő engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.
A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.
 
15. Kajtatás élő kacsa után (6)
Idő: 20 perc
A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.
A vezető bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követni kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejezéséig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amit a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.
4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi a kacsa nyomát, majd megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ezt külön nem jutalmazható. A kutya a vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.
Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végig dolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.
Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.
Hibák: Érdeklődés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízből. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára nem követik: 0 osztályzatot kapnak.
 
16. Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3)
Idő: 5 perc
A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (parancs adható).
 
17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)
A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.
A kutyának a parancsot készségesen és gyorsan kell végrehajtani.
 
 
III. Értékelés:

Díjba sorolás:
I.   = 241 - 280
II. = 181 - 240
III. = 141 - 180 pont
 
A értékelése az alábbi minősítő táblázat szerint történik:

 
Feladat
értékszám
osztályzat
I.
II.
III.
díjhoz szükséges pontszám
Mezei munka
1.
Orrhasználat, orrjóság
6
 
3
3
2
2.
Keresési mód
6
 
3
3
2
3.
Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás
4
 
3
2
1
4.
Vadmegállás
5
 
3
2
2
5.
Viselkedés vadkelésre
3
 
3
2
1
6.
Viselkedés lövésre
3
 
3
2
1
7.
Engedelmesség mezőn
3
 
3
2
1
8.
Lőtt vad megkeresése légszimattal
(feltétlen elhozás)
4
 
3
2
1
 

 
 


MKOSE A Facebook-on!

Iratkozz fel hírlevélre, programokról, tanfolyamokról kapsz infót!

 


 Kullancsok, babézia
    lyme kór

 Bolhák
 Gyomorcsavarodás

 MKOSE házirend
 Flyball szabályzat
 BH 1 Alapfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 2 Középfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 3 Felsőfokú
   Kisérőkutya vizsga

 Agility szabályzat
 Terelési képesség
   vizsga

 Terelőkutya
    munkavizsga

 Vízi-mezei verseny
    vizsláknak

 Beagle, basset hund
   képességvizsga

 Beagle munkavizsga
 Bloodhound 
   munkavizsga

 Erdélyi kopó vzsga
   szabályzat

 Erdélyi kopó 
   munkavizsga

 Vizsla képességvizsga
 Véreb vizsga,
   versenyszabályzat 

 Mindenes vizsga 
   vizsláknak  

 Spániel munkavizsga
 Lajka munkavizsga
 Nehezített vércsapa
 
 Őszi tenyészvizsga


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!