MKOSE Kutyaiskola

  MKOSE kiképzésről
 Kiképzések időpontjai
 Tanácsok az első
    kiképzési naphoz

 Kutyaóvoda 
 
Kezdő csoport
 Középhaladó 
    csoport

 Őrző-védő képzés
 Activity tréning
 Agility edzés

 Kutyauszoda


 

Hobbi Kutyaiskola

Pilis Budai Kutyások

Rákosmente TV

.

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

BH 1 Alapfokú Kísérőkutya Vizsga

 
A BH 1.  vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 14 hónapos kor. A BH 1. vizsga az HPO 1. (IPO) vizsgára jelentkezés feltétele!
A vizsga két részből, "A" kiképzőpályán bemutatott gyakorlatokból és "B" forgalomban való viselkedésből áll. A pályagyakorlatokat a bíró pontozza, és ha a vizsgázó kutya nem éri el a maximálisan adható pontszám 70%-át (70pont) akkor az a kutya már nem vehet részt a második (B) ágazatban.
A vizsga végén, értékeléskor nem kap pontszámot a kutya csak „eredményes” vagy „eredménytelen” minősítést. Függetlenül az eredménytől, a vizsga időkorlátozás nélkül bármikor megismételhető, kivéve a vizsga napján. A MEOE tenyésztési és kiállítási szabályzata alapján a BH vizsga nem számít munkavizsgának. /tenyésztésre javasolt minősítésre, kiállításon munka és champion osztályban való indulásra, champion címre nem alkalmas, viszont az HPO őrző-védő munkavizsga előfeltétele/
 
BH 1 vizsga gyakorlati levezetése:
A teljesítménybíró, úgynevezett elfogulatlansági, más néven közömbösségi próbával kezdi a vizsgát. Erre jó alkalom a tetoválás, ill. a chip ellenőrzése, a kutya azonosítása. Ezt követően a bírónak jogában áll bármikor megszakítani a vizsgát, ha kétsége merül fel a kutya közömbösségét illetőleg és "Az elfogulatlansági próbán nem felelt meg" bejegyzés kerül a teljesítmény füzetbe.
A vizsga egész időtartama alatt egysoros láncnyakörvet kell a kutyának viselnie, amelyet nem lehet fojtóra állítani. Bőrnyakörv, szögesnyakörv, elektromos nyakörv használata tilos! Minden gyakorlat az alapállással kezdődik, és az alapállással fejeződik be. A kutya jobb lapockájával a felvezető bal térdével egyvonalban, szorosan a felvezető bal oldalán ül. Minden gyakorlat kezdetekor az alapállás felvétele csak egyszer megengedett. A felvezető kihúzva magát, vigyázban áll, terpeszben nem állhat. Az előző befejező gyakorlat alapállása lehet a következendő gyakorlat kezdő alapállása. Testi segítség a felvezető részéről nem megengedett, pontlevonással jár. Segédeszköz, játékszer használata szintén nem megengedett. Minden gyakorlat a bíró utasítására kezdődik. Ezt követően a fordulatokat, megállásokat, ütemváltásokat a felvezető önállóan végzi. Ennek ellenére a vizsga megkezdése előtt, a felvezető kérheti a bíró segítségét. A kutya dicsérése minden gyakorlat befejezésénél lehetséges az alapállásban, de ezután egy új alapállást kell felvenni. A dicséret és az új gyakorlat elkezdése között minimum 3 másodpercnek el kell telnie.
A rész: Engedelmességi gyakorlatok:

       Pórázon vezetés                                  30p.

       Szabadonkövetés                                30p.

       Menet közben ültetés                           15p.

       Menet közben fektetés behívással        15p.

       Helybemaradás figyelemelvonással       10p.

       Összesen:                                         100p.
 
1. Pórázon vezetés /30 pont/, vezényszó: „lábhoz”
Alapállásból indul a gyakorlat. A bíró utasítására, a felvezető „lábhoz” vezényszavára megindul kutyájával egyenesen előre 40-50 lépést, megállás nélkül. Ezután tesz egy hátraarcot, majd 10-15 lépés után futólépésbe kezd, majd lassú lépést tesz, amelyeknek legalább 10-10 lépésből kell állnia. Ezt követően normál lépésben legalább egy balfordulatot, egy jobbfordulatot és egy hátraarcot mutat be. A gyakorlat alatt, a kutyának szorosan a felvezető bal oldalán kell haladnia úgy, hogy a póráz egyszer sem feszülhet meg, nem maradozhat le, nem mehet előre, nem térhet ki oldalra. A hátraarcot, a felvezető a baloldali irányban /a kutya felé/ hajthatja végre. A vezényszó csak a gyakorlat kezdetén és az ütemváltásoknál megengedett /a fordulatoknál nem/. Ha a felvezető megáll, a kutyának vezényszó nélkül azonnal le kell ülnie. Nem a felvezetőnek kell a kutyához igazodnia, hanem a kutyának a felvezetőhöz! A felvezetőnek bal kezében van a póráz, amelynek folyamatosan lazának kell lennie.
 Ezután a bíró utasításra a felvezető kutyájával, egy min. 4 főből álló csoporton megy keresztül úgy, hogy a csoportban egyszer meg kell állnia, valamint úgynevezett nyolcas alakban megkerüli a csoport egy-egy tagját jobbról, ill. balról. A csoport tagjai mozgásban vannak. A kutya lemaradása, sietése, oldalra való kitérése, vezetőjének a haladásban való akadályoztatása, pontlevonással jár. A bírónak joga van megismételtetni a csoport áthaladási gyakorlatot. A felvezetőnek csak a csoport elhagyása után, az alapállásban van lehetősége kutyáját megdicsérni.
A felvezető a hátraarcot kétféleképpen mutathatja be, de annak minden esetben balra kell, hogy történjen. Egyik módja, hogy a kutya a forduláskor megkerüli gazdáját és a háta mögött tér vissza annak bal oldalára, vagy a másik módja, hogy együtt fordul bal oldali irányba a gazdájával.
2. Szabadon követés /30 pont/, vezényszó „lábhoz”
A bíró utasítására a felvezető lecsatolja a pórázt. Átveti, a vállán vagy elteszi a zsebébe, majd a szabadon követő kutyájával ismét a csoporton áthaladási gyakorlatot mutatja be. Ott ismét meg kell állnia minimum egyszer, majd elhagyván a csoportot, ismét felveszi az alapállást és az 1. számú gyakorlatot újból bemutatja.
3.Menet közben ültetés /15 pont/, vezényszó: „lábhoz”,  „ül”
A felvezető alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető „ül” vezényszavára a kutyának gyorsan le kell ülnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 30 lépés után a felvezető megáll és az ülő kutyája felé megfordul. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy lefekszik, 5 pontot le kell vonni a gyakorlatból.
4.Menet közben fektetés behívással /15 pont/, vezényszó „fekszik, hozzám, lábhoz”
A felvezető alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető „fekszik” vezényszavára a kutyának gyorsan le kell feküdnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és a fekvő kutyája felé, megfordul. A bíró utasítására a felvezető behívja a kutyáját. A kutya gyorsan és vidáman, ütemváltás nélkül fut a gazdájához, és szorosan előtte leül. Ezután a felvezető, lábhoz vezényszavára a kutya megkerüli gazdáját és felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy ülve marad, de kifogástalan a behívása, akkor 7 pontig büntetendő.
5. Helyben maradás /10 pont/, vezényszó „fekszik, ül”
Amíg az egyik kutya a fent felsorolt gyakorlatokat végzi, addig a másik kutya felvezetője a bíró által kijelölt helyre kifekteti a kutyáját. Póráz vagy valamilyen tárgy nem maradhat a kutyánál. A felvezető 20 lépésre eltávolodik a kutyájától és háttal áll a feladat befejezéséig.
A kutyának nyugodtan és fekve kell maradnia a gyakorlat végéig. Bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához, annak jobb oldalára áll és csak a bíró ismételt utasítására ülteti fel.
Felülés, felállás vagy nyugtalan fekvés esetén pontlevonás jár.
Szukákat a kanoktól lehetőség szerint külön helyre kell fektetni. Ha a kutya, testhosszánál nagyobb mértékben elmászik, elkúszik, a gyakorlat értékelhetetlen. A feladat végrehajtása alatt, a gazdának bármilyen segítsége kutyájának, hibának számít.
Azt a kutyát, amelyik az 1-5-ig felsorolt gyakorlatokból, a maximálisan adható pontszám 70 %-át nem éri el, /azaz 70 pontot/, a további vizsgából ki kell zárni.
 
B rész: Vizsga utcai forgalomban
Általános rendelkezések:
A következő gyakorlatokat a kiképző pályán kívül, a bíró által kijelölt helyen, utcán, téren stb. kell lebonyolítani. A forgalmat semmi esetre sem szabad zavarni. A vizsgának ez a szakasza meglehetősen időigényes. Több kutya vizsgáztatása esetén sem lehet a feladatok számát vagy idejét lecsökkenteni. Ebben a részben az egyes feladatokat nem pontozza a bíró. A vizsga eredményességét vagy eredménytelenségét, a kutya a forgalomban való viselkedése, közömbössége, magabiztossága határozza meg. Az alább felsorolt gyakorlatokat a bíró ötletszerűen állíthatja össze, a helyi sajátosságok figyelembevételével.
 
A vizsga gyakorlati levezetése:
1. Mozgás csoportban:
Bíró utasítására a felvezető, pórázon vezetett kutyájával elindul az utcán, egy előre meghatározott útvonalon. Eközben a bíró, egy meghatározott távolságról követi az eseményeket. A kutyának a felvezető bal oldalán kell laza pórázon haladnia úgy, hogy a jobb válla egy vonalban legyen, gazdája bal térdével. A kutya minden kényszerítés nélkül, szabad akaratából kell, hogy mennie gazdája mellett. A gyalogosokkal szemben, valamint a jármű forgalommal szemben a kutyának közömbösnek kell lennie. Egy idő múlva, egy futó járókelő /megbízott személy/ keresztezi útjukat. A kutyának nyugodtnak és semlegesnek kell maradnia. Ezután a felvezető kutyájával, egy minimum 6 főből álló, laza embercsoporton halad át. Áthaladás közben, a csoport egyik tagja megszólítja a felvezetőt, és kezet nyújt neki. Ekkor a felvezető vezényszavára a kutyának vagy leülnie, vagy lefeküdnie kell, és nyugodtan kell várakoznia a rövid beszélgetés alatt.
2. Kerékpárossal való találkozás:
A felvezető laza pórázon halad kutyájával az utcán, miközben egy csengető kerékpáros megelőzi őket. Egy nagyobb távolság után megfordul a biciklista, és szemből közelíti meg őket. Ismét csenget és úgy halad el mellettük, hogy a kutya a felvezető és a kerékpáros között legyen. A pórázon vezetett kutyának közömbösnek kell maradnia.
3. Autóval való találkozás:
A felvezető laza pórázon vezetett kutyájával több kocsi mellett halad. Hirtelen az egyik autó elindul, majd később egy másik kocsinak becsapják az ajtaját. Ezután közvetlen mellettük lelassít egy kocsi, vezetője letekeri az ablakot, és útbaigazítást kér a felvezetőtől. A felvezető leülteti, vagy lefekteti maga mellé a kutyáját, és felvilágosítást ad az érdeklődőnek.
A kutyának nyugodtnak és közömbösnek kell maradnia az összes járművel szemben.
4. Kocogóval vagy gördeszkással való találkozás:
A felvezető pórázon vezetett kutyájával, egy gyérebb forgalmú úton halad. Legalább két futó hátulról megelőzi őket, anélkül hogy ők a sebességüket megváltoztatnák. Miután a két futó eltávolodott, szemből érkezik egy új futó, akinek sebessége megváltoztatása nélkül kell szemből elhaladnia mellettük. A kutyának nem kötelező szorosan a gazda mellett mennie, de a futót nem akadályozhatja. Megengedett ezeknél a gyakorlatoknál, hogy a kutya ülve vagy fekve várja a futókat. A kocogókat gördeszkásokkal is lehet helyettesíteni.
5. Kutyákkal való találkozás:
Hátulról, majd szemből elhaladó másik kutyással szemben, a vizsgázó kutyának semlegesnek kell maradnia. A felvezető a gyakorlat közben ismételgetheti a lábhoz vezényszót, sőt ülve és fekve is bevárhatja a zavaró kutyát.
6. A forgalomban rövid időre magára hagyott, pórázra kötött kutya viselkedése, valamint más állatokkal szembeni viselkedése:
A bíró utasítására a felvezető, pórázon vezetett kutyájával, egy forgalmasabb útszakaszon halad. Rövid idő elteltével, a bíró utasítására a felvezető megáll és egy fához, falhoz, kerítéshez vagy valami hasonlóhoz, pórázával kiköti a kutyáját. Ezután kb. 2 percre magára hagyja kutyáját. Bemegy egy üzletbe, vagy egy kapualjba, de lényeg, hogy a kutya őt ne lássa.
A kutya állva, ülve és fekve is várakozhat. A felvezető távolléte során, egy megbízott személy, pórázon vezetett kutyájával, kb. öt lépés távolságnyira, elhalad a kikötött kutya mellett. A magára maradt kutyának, a felvezető távollétében, mindvégig nyugodtan kell viselkednie. Az elhaladó kutya nem lehet verekedős, harapós, nem rángathatja a pórázt, nem ugathat, azaz teljesen közömbösnek kell lennie. A gyakorlat végén, a bíró utasítására a felvezető visszamehet a kikötött kutyájához.
Megjegyzés: A bíró az egyes gyakorlatotokat egy helyszínen is elvégeztetheti, de joga van arra is, hogy az első egy-két gyakorlat elvégzése után, egy új helyszínen folytassa a vizsgát.
Lényeges, hogy minden vizsgázó kutyának, azonos feltételeket kell biztosítani.

 

 

 
 


MKOSE A Facebook-on!

Iratkozz fel hírlevélre, programokról, tanfolyamokról kapsz infót!

 


 Kullancsok, babézia
    lyme kór

 Bolhák
 Gyomorcsavarodás

 MKOSE házirend
 Flyball szabályzat
 BH 1 Alapfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 2 Középfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 3 Felsőfokú
   Kisérőkutya vizsga

 Agility szabályzat
 Terelési képesség
   vizsga

 Terelőkutya
    munkavizsga

 Vízi-mezei verseny
    vizsláknak

 Beagle, basset hund
   képességvizsga

 Beagle munkavizsga
 Bloodhound 
   munkavizsga

 Erdélyi kopó vzsga
   szabályzat

 Erdélyi kopó 
   munkavizsga

 Vizsla képességvizsga
 Véreb vizsga,
   versenyszabályzat 

 Mindenes vizsga 
   vizsláknak  

 Spániel munkavizsga
 Lajka munkavizsga
 Nehezített vércsapa
 
 Őszi tenyészvizsga


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!