MKOSE Kutyaiskola

  MKOSE kiképzésről
 Kiképzések időpontjai
 Tanácsok az első
    kiképzési naphoz

 Kutyaóvoda 
 
Kezdő csoport
 Középhaladó 
    csoport

 Őrző-védő képzés
 Activity tréning
 Agility edzés

 Kutyauszoda


 

Hobbi Kutyaiskola

Pilis Budai Kutyások

Rákosmente TV

.

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

MAGYAR VÉREB EGYLET
 
VIZSGA- ÉS VERSENYSZABÁLYZAT
 
 
I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK, VEZETŐK ÉS BÍRÁK SZÁMÁRA
 
1. Régi elődeink megbecsülése kötelez bennünket arra, hogy vadász hagyományainkat, szokásainkat tovább ápoljuk.
A kutya vezetője jól ápolt kutyával, kifogástalan felszereléssel és vadász öltözékben jelenjék meg, felszereléséhez tartozik az előírásos vezetőszíj, (legalább 6 méter) és nyakló. A vezető kutyáját szabályosan felcsavart vezetéken köteles vezetni, amit a jobb vállára akasztva hord.
Ezenkívül minden kutyavezető felszereléséhez tartozik a golyós fegyver, a vadászkés és lehetőleg vadászkürt. A vizsga tartama alatt a vadászkést a bírónak is viselnie kell.
2. A véreb vezetője rendelkezzen érvényes vadászjeggyel.
3. Minden vezető köteles a bírói rendelkezésekhez igazodni.
4. Előre nem látható akadályoztatás, amely a jelentkezés dacára a vizsgán való megjelenést nem teszi lehetővé, a vizsgabizottságnak haladéktalanul bejelentendő.
5. Ha a versenymunkára felhívott vezető megkapta a bírótól szükséges felvilágosításokat, úgy elindul a rálövés helyére. Előtte elfekteti kutyáját a nyom közelében, szél felett. A rálövés helyén a vezetőnek saját magának kell megállapítani a találat helyét a lőjelek alapján.
6. Ha a vezető elmondta a véleményét a feltételezett sebzést illetően, vezetékét lecsavarja és megkezdi az utánkeresést. Ha a vezető a talált lőjelek alapján nem tud világos képet adni a találat helyéről, úgy kutyája segítségével igyekszik további lőjeleket felkeresni, majd ezután hosszú vezetékre engedve megkezdi a keresést
7. A szíj kezelése a munka során a vezető dolga, de nem térhet el a szokásos formáktól.
8. A bíró rendelkezésére a vezető hosszú szíjat kell hogy adjon a kutyának.
9. A vezetőnek keresés közben fel kell hívni a bíró figyelmét minden vérre, amit a kutya megmutatott, vagy amit ö talált meg.
10. Esetenként a nyomon a kutyát vissza kell tartani, esetleg megállásra parancsolni. Önkényes előreszaladás nem engedhető meg. A bírónak és vezetőnek együtt kell haladni.
1l. Ha a kutya a vérnyomot már nem tudná tovább tartani, úgy a vezető a bíróval egyetértésben előre vagy vissza foghat a nyomon, de ilyen módon a nyomot legfeljebb háromszor szabad elhagyni.
12. Ha a kutya állít és az állóra csaholás jól hallható, úgy a vezetőnek szigorúan be kell tartani a bírói utasítást, aki egyedül dönt, a továbbiakban a vad megközelítéséről, az állóra csaholás időtartamáról és kegyelemlövés engedélyezéséről- Kegyelemlövést mindig csak a vezető adhat. Kegyelemlövés után a vezetőnek nyugodtan kell a helyén maradnia és bevárni a további utasítást. Nem szabad a kimúlott vadhoz illetőleg a kutyájához közeledni, amíg a bíró erre engedélyt nem ad.
Ezt az időt a bírónak ki kell használnia, hogy a kutya viselkedését a vad mellett értékelhesse. Semmiképpen sem szabad a kutyát befolyásolni. A megfigyelés idejét a bíró dönti el.
 
 
II. VIZSGÁK RENDJE
(a Magyar Vérebegylet tagjai számára)
 
1. Elővizsga
Az elővizsgán való részvétel feltételei: Elővizsgára csak törzskönyvezett, legalább 12 hónapos véreb bocsátható, amennyiben már folyamatos nyomkövetési oktatásban részesült és rendelkezik az előírt védőoltásokkal.
Az elővizsga eredményes letétele esetén a véreb vezetője munkaadójától, egyéb megegyezés hiányában, kutyatartási díjra jogosult. A sikeres vizsga után a vérebvezető megkapja a bírálati lapot, amelyben a bírók az elóvizsga letételét igazolják.
 
Elővizsgát tenni lehet:
a.  a természetes vércsapán vagy egészséges vad hideg csapáján
b.  mesterséges vércsapán
Az értékelés formája: megfelelt, nem felelt meg.
 
2. Országos vérebverseny
Klubtenyésszemlével egybekötött rendezvény, ahol fajtabemutató is megrendezésre kerül. A versenyen való indulás feltételei: eredményes elővizsga és a munkában szerzett megfelelő gyakorlat.
A verseny formája: nehezített mesterséges vércsapán.
Az értékelés formája: rangsor nélküli díjba sorolás.
 
3. Fővizsga:
Kizárólag a vadászat adta természetes vércsapán történhet.
a./ Minden év október 1-ig történő egyéni bejelentkezés alapján az eredményes elővizsgát tett kutyák részére a vadászat adta lehetőség szerint természetes vércsapán biztosít a Véreb Egylet vizsgázási lehetőséget.
 
Az értékelés formája: rangsor nélküli díjba sorolás.
b./ Országos fővizsga az elővizsgán, illetve országos versenyen kiemelkedően szereplő, tenyésztés szempontjából figyelembe veendő kutyák részére rendezett meghívásos rendezvény.
 
Az értékelés formája: rangsorral történő díjba sorolás, értékes tárgyjutalmakkal.
 
4. Nemzetközi fővizsga
A Nemzetközi Véreb Szövetség - melynek a MVE alapító tagja - két évenként rendezi meg változó helyszínnel.
A Magyar Véreb Egylet jelöli ki erre a vizsgára a kutyákat, illetve vezetőiket.
A kijelölés feltételei:
- nagyszámú eredményes munka
- Országos Fővizsgán elért eredmények
- nagy rutin a kutya és vezetője részéről.
 
III. VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA
 
l. a.) Elővizsga természetes vércsapán vagy egészséges vad hideg csapáján (EV)
 
Eredményes letétele után a véreb vezető munkaadójától kutyatartási díjra jogosult.
Valamennyi vizsgázó ebet legalább az a.), b.), c.), f.) g.) pontok szerint le kell vizsgáztatni. Díjakat nem osztanak ki, csupán megállapítják, hogy a kutya a vizsgát letette vagy nem. A vizsga letétele után a vezetőnek egy igazolást kell adni, melyben a bírák igazolják, hogy a kutya elővizsgát tett és azon megfelelt.
A vizsgáztatónak kötelessége az elővizsgát tett kutyák mindegyikéről külön lapon rövid jelentést adni a törzskönyv-vezetőnek (tenyésztési felelősnek), melyben értékelni kell röviden a kutya teljesítményét és jellemezni természetét. A fentieket abban az esetben is meg kell tenni, ha a vizsgán a kutya nem felelt meg.
Fentieket a törzskönyv-vezető a törzskönyvbe bejegyzi és a törzskönyvi másolat mellé csatolja.
 
A véreb teljesítményét osztályzattal minősítik:
4    =    nagyon jó
3     =   jó
2     =   megfelelő
1      =  kielégítő
0     =   nem felelt meg
 
Kimagasló teljesítményekért kiváló osztályzatot adhatunk, jelzése 4.k., ezt az értékelést külön meg kell indokolni.
 

Vizsgafeladatok
Értékszám
Osztályzat
Legalacsonyabb
pontszám
a./ Vezetékre vétel
1
2
2
b./ Vezetéken való követés láb mellett
2
2
4
c./ Elfektetés rögzített szíjon
     szabadon hagyott szíjon
2
-
-
d./ Viselkedés a vad megpillantásakor
4
1,5
6
e./ Viselkedés az elejetett vadnál
6
-
-
f./ Előre keresés vezetéken
8
2
16
g./ Vezetékmunka természetes vércsapán vagy
egészséges vad hideg csapáján
30
2
60
h./ Dermedtre csaholás vagy dermedtre vezetés
10
-
-
 
 
 
88

 
Elérhető pontszám        264 pont
Minősítés:   88 pont és több           =   megfelelt
                   87 pont és kevesebb   =   nem felelt meg
 
Feladatok ismertetése:
a.) ponthoz:
A szabadon futkározó kutya, hívásra vagy füttyentésre örömmel siessen vezetőjéhez, legjobb, ha felszólítás nélkül elé leül és a vezetéket felcsatolni hagyja.
 
b.) A vezetékre vett kutya vezetőjét baloldalon kell, hogy kövesse anélkül, hogy a szíjat rángatná, vagy erre törekedne. Ezt a gyakorlatot rudas erdőben is be kell mutatni, miközben a vezetőnek többször egy-egy fatörzs mellett szorosan el kell mennie, s közben a kutyának nem szabad sem a szíjjal fennakadnia. sem a vezetőjét a járásban akadályozni.
 
c.) ponthoz:
Amennyiben a kutyát vezetője úgy fekteti el, hogy szíját valamihez rögzíti, ezt „elfektetés rögzített szíjon feladatnak nevezzük.
A kutyát szabadon hagyott, tehát rögzítetlen szíjon fekteti el a vezető akkor „elfektetés szabadon hagyott szíjon" megnevezést kap.
A kutya mindkét esetben felülhet, azonban, ha vezetője takarásba távozott, nem szabad nyugtalankodnia, ugrálnia, még kevésbé megkísérelnie a szíj elrágását. A feladat végrehajtás közben fekvési helyzetét megváltoztató kutya nem követ el hibát.
Lövés esetén is nyugodtan kell maradnia mindaddig, míg vezetője érte nem megy.
A gyakorlat ideje legalább fél óra.
 
d.) ponthoz:
A megpillantott vadat a kutya figyelheti, szimatolhat is feléje, általában azonban úgy kell viselkednie, hogy azt jelenléte ne zavarja.
 
e.) ponthoz:
Ha a véreb hosszú vezetéken a kimúlt vadhoz vezet, csatolás után a kutyát egyedül kell hagyni, hogy megmutassa, hogyan viselkedik a kimúlt vad mellett, vezetőjének a befolyása nélkül. Ezért minden résztvevőnek visszahúzódva a bíróknak is távolról kell figyelni a kutya viselkedését. A kimúlt vad kikezdését a kutyának nem szabad megkísérelni. A lövés helyének nyalogatása megengedett. Fiatal és temperamentumos kutyák mindig megkísérlik, hogy itt vagy ott a vadba belecsimpaszkodjanak. Ez nem tekinthető durva hibának. Mindenesetre megkülönböztetendő, hogy szenvedélyes magatartásról, öröm és szenvedély kifejezésről van-e szó, vagy pedig egyik vagy mindkét első láb ráhelyezésével, nyilvánvalóan a vad kikezdésének szándéka mutatkozik meg.
 
f.) ponthoz:
Az előkeresést csak akkor szabad megkezdeni, ha az átvonult vadnak a nyoma legalább 4 órás. Az előkerestetésre legjobb alkalmat nyiladékok, erdei utak nyújtják, amelyeket a vad nyoma keresztez. A kutyának mélyen tartott orral kell előkeresni vezetőjének bíztatására fele hosszúságára lecsavart vezetéken s eközben a váltó irányában minden egyes nyomot megmutatni.
 
g.) ponthoz:
Természetes vércsapa estén a nyomnak legalább 4 órásnak kell lennie. A rálövés, ill. az elugrás helyét és esetleges sebjeleket, mint vért, golyóvágta szőrt, csontszilánkot a kutyának mutatnia kell.
Miután a kutya a rálövés helyét lehetőleg alaposan megvizsgálta, nyugodtan, mélyen tartott orral induljon el, a sebzett nyomot hosszú vezetéken kövesse.
A talált sebjeleket mutatnia kell, időnként bíztatásra a nyomot is. Sebjeleknek füveken, bokrokon való megmutatásakor a kutya felemelheti orrát.
A sebzett nyomát annak minden szögletével ki kell dolgoznia anélkül, hogy közben más vad keresztező csapájára átváltana. Ezeket megmutathatja, az sem hiba, ha ilyen nyomot néhány méter hosszan követ, de ezután tévedését magától észreveszi, miközben ismét a sebzett nyomára fordul.
Egészséges vadat, mely munka közben a kutya elé kerül, figyelemre se méltassa, semmi esetre ne akarja követni.
A kutyának a vérnyomot a sebágyig, a beteg vagy kimúlt vadig ki kell dolgoznia, ha csak a vezető és bíró arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy a vad nem kerülhet terítékre.
Ebben az esetben a keresést abba kell hagyni. Ha a nehéz terepviszonyok lehetetlenné teszik a nyom folyamatos követését, akkor a kutyával előre kell kerestetni, míg a sebzett vad nyomát újból megtalálja. Az előzőleg követett, újra megtalált nyomot vegye fel, mutassa, s bíztatásra dolgozzon tovább. Más nyomot ne akarjon követni.
Az elővizsga során a feltehetően kétséges kimenetelű, vagy előre láthatóan hajszás munkákat el kell kerülni!
Természetes hideg csapa esetén, ha a kutyát legalább 4 órás nyomra tesszük, úgy vezetőjének bíztatására mutatnia kell hosszú szíjon, mélyen tartott orral a nyomot. A nyomot magabiztosan addig kell a kutyának követni, amíg a nyomról le nem veszik.
Esetenként bíztatásra mutatni kell a keresett vad nyomát vezetőjének. Munka közben a kutya ne emelje magasra az orrát, körbeszimatolni vagy nyugtalankodni nem szabad, hanem az illető nyomot minden fordulójával ki kell dolgozni. Más nyomokat, amelyek a felvett csapát keresztezik, kell hogy a kutya megmutassa a vezetőjének, sőt az sem hiba, ha néhány métert azon elmegy, s utána tévedését magától észrevéve visszaáll az eredeti nyomra.
A kutyának nem szabad ugatnia, ha a vadat megközelíti, nem szabad szenvedélyesen előretörnie.
Ha a hidegcsapán legalább 300 méteren át jól dolgozott, úgy a csapáról levehető.
 
h.) ponthoz:
A kihűlt vadra való megbízható dermedtre való csaholást vagy dermedthez vezetést különösen értékelni kell. De itt ügyelni kell arra, hogy a kutya valóban dermedtre csaholjon, ne pedig az izgalomtól vagy félelemből ugassa a kimúlt vadat. Csak olyan kutya tekinthető dermedtre csaholónak, amely miután a kimúlt vadat szabadon keresve megtalálta, mellette marad és a 150 méternyire takarásban lévő vezetőjét ugatással a vadhoz hívja.
A dermedthez vezető miután a vadat szabadon keresve megtalálta, visszasiet a 150 méterre takarásban álló vezetőjéhez, hogy öt a vadhoz vezesse. A vezetőnek előzetesen meg kell mondania, hogy kutyájának milyen viselkedéséből ismeri fel, hogy a vadat megtalálta és őt ahhoz odavezetni igyekszik.
 
1/b. Véreb elővizsga mesterséges vércsapán (EV)
 
A mesterséges vércsapa elkészítése:
Minden vizsgázó kutya részére külön csapát kell készíteni. A csapák között legalább 100 méter távolságot kell tartani.
A vércsapa hossza 7-800 méter, nagyrészt erdei terepen. A felhasználható vér mennyisége 1,5-2 dl. A vért lehet csepegtetni vagy kenni, ill. kombináltan kijuttatni. A vért lehetőleg talajra, vagy alacsony aljnövényzetre kell kijuttatni.
A csapa csak szarvas vérével készülhet, csapafektető cipő vagy csapakészítő bot segítségével. Mindkét eszközbe friss szarvaslábat kell rögzíteni.
•A csapa kezdetén a rálövés helyét egy 20 x 20 méteres négyzetben kell elkészíteni szőrrel-csonttal - húscafatokkal, utánozva a spontán sebzést. E terület sarkait jelölni kell. A csapa 1 db derékszögű és 1 db tompaszögű töréssel van kialakítva. A csapa végén lőtt szarvas fekszik, a zsigerelés során ejtett nyílást össze kell varrni. A csapa elkészítése és a munka kezdete közötti idő 4-8 óra.
 
A feladatok ismertetése:
 
l.) A véreb szíjravétele (értékszám; 3)
A szabadon lévő, futkározó kutya hívásra vagy füttyentésre örömmel siessen vezetőjéhez, és hagyja a vezetéket felhelyezni. A legjobb, ha felszólítás nélkül a vezető elé ül és várja a nyaklót.
Kizáró ok: a kutya nem hívható be, vagy a nyakló felhelyezésének ellenszegül.
 
2.) Vezetés láb mellett vezetéken (értékszám; 3)
A vezetékre vett kutya vezetőjét bal oldalon kell kövesse anélkül, hogy a vezetéket rángatná, vagy arra törekedne. A gyakorlat rudas erdőben hajtandó végre, ahol bírálható, hogy a kutya akadályozza-e vezetőjét járásban. Kizáró ok: a kutya nem vezethető láb mellett, vezetéken.
 
3.) Elfektetés szabadon (értékszám; 6)
A kutyát vezetője szabadon elfekteti és magára hagyja, takarásba húzódik a bírókkal együtt legalább fél órára. A kutya ezalatt a helyét nem hagyhatja el, legjobb, ha nyugton marad az elfektetés helyén. Nem szabad nyugtalankodnia, ugrálnia, ugatnia, a vezetéket elrágnia. Kizáró ok: az elfektetés helyét 10 m-nél nagyobb távolságra elhagyja.
 
4.) Viselkedés lövésre (értékszám: 4)
Az elfektetési gyakorlat végén takarásban lövést kell leadni, melyre a kutyának továbbra is n    helyben kell maradnia. A felülés esetleges felállás nem számít hibának. Kizáró ok: irracionális reagálás, el-vagy befutás, lövésfélősség esetén a kutya kizárandó.
 
5.) Előre kerestetés vezetéken (értékszám: 8)
A feladat hosszú vezetéken a csapa kezdetén kitűzött 20 x 20 m-es területen kell végrehajtani, mely során a kutya parancsra, mély orral, intenzíven kell keresse a lőjeleket és azokat jeleznie kell. A vezetőnek a rálövés helyének megtalálását jelentenie kell a bíróknak.
 
6.) Vezetékmunka mesterséges vércsapán (értékszám: 30)
Az előkeresés eredményeként a megtalált 4-8 órás vércsapát a kutya a vezetőjének bíztatására mélyen tartott orral, kitartóan, magabiztosan kövesse. Munka közben a kutya alacsonyan tartott orral a csapát, annak töréseit a lehető legkisebb eltéréssel dolgozza ki. A csapát keresztező más nyomokat nem baj, ha mutatja, de arról rövid távolság után saját magától vissza kell térjen az általa keresett csapára. A vezetékmunka a csapa végére helyezett vadnál ér véget. A vezetékmunka ideje maximum 1 óra.
Kizáró ok: a kutya nem jut el a vadig a rendelkezésére álló idő alatt, ill. ha a munka közben a bírók kettőnél több alkalommal visszahívják a kutyát a csapától 50 m-nél nagyobb eltávolodás miatt (visszahívásonként 1 osztályzat levonás), vagy ha a vezető hívja vissza a kutyát 50 m-t nem meghaladó csapától való eltérés miatt, ha a kutya magától nem képes korrigálni hibáját (visszahívásonként 0,5 osztályzat levonás).
 
7.) Viselkedés elejtett vadnál (értékszám: 6)
A vércsapa végén fekvő vadat a kutya hosszú vezetéken megtalálja, a vezető és a bírók csatolás után magára hagyják a kutyát és elbírálják annak viselkedését. A kutya bátran közelítsen a kimúlt vadhoz, nem baj, ha belefog, a lőtt sebet nyalogatja. Kizáró ok: a kutya nem meri megközelíteni a vadat félelmében, vagy a vadat, arra két lábával ráállva egyértelműen kikezdi.
 
A vizsga értékelése:
A feladat végrehajtására adható maximális pontszám 240. Eredményes vizsgát tett az a kutya, amely a vadat az előírt feltételek mellett megtalálta, nem került kizárásra, és legalább 90 pontot elért, és a 6. feladatra (Vezetékmunka mesterséges vércsapán) legalább 2-es osztályzatot kapott.
 

 
 


MKOSE A Facebook-on!

Iratkozz fel hírlevélre, programokról, tanfolyamokról kapsz infót!

 


 Kullancsok, babézia
    lyme kór

 Bolhák
 Gyomorcsavarodás

 MKOSE házirend
 Flyball szabályzat
 BH 1 Alapfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 2 Középfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 3 Felsőfokú
   Kisérőkutya vizsga

 Agility szabályzat
 Terelési képesség
   vizsga

 Terelőkutya
    munkavizsga

 Vízi-mezei verseny
    vizsláknak

 Beagle, basset hund
   képességvizsga

 Beagle munkavizsga
 Bloodhound 
   munkavizsga

 Erdélyi kopó vzsga
   szabályzat

 Erdélyi kopó 
   munkavizsga

 Vizsla képességvizsga
 Véreb vizsga,
   versenyszabályzat 

 Mindenes vizsga 
   vizsláknak  

 Spániel munkavizsga
 Lajka munkavizsga
 Nehezített vércsapa
 
 Őszi tenyészvizsga


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!