MKOSE Kutyaiskola

  MKOSE kiképzésről
 Kiképzések időpontjai
 Tanácsok az első
    kiképzési naphoz

 Kutyaóvoda 
 
Kezdő csoport
 Középhaladó 
    csoport

 Őrző-védő képzés
 Activity tréning
 Agility edzés

 Kutyauszoda


 

Hobbi Kutyaiskola

Pilis Budai Kutyások

Rákosmente TV

.

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
MINDENES VIZSGA / VERSENY
VIZSLÁK RÉSZÉRE (MVV)
I.             A feladatok részletes leírása:
1.            Orrhasználat, orrjóság (6)
A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját, és a magabiztosságot a jelzésekben. A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.
Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi). A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat szökni, illetve menekülni, figyelembe kell venni.
Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz igazítja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.
Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.
Hibák:

A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.

Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.

Állandó földön szimatolás, csapázgatás.

Alacsony fejtartás.

2.            Keresési mód (5)
A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, lehetőleg magas orral, vágtában. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület ne maradjon, a fordulókat mindig a szélhez igazítsa. Ideális tereptől függően a 100 – 140 méteres keresési szélesség, a vezető előtt kb. 20-50 méterre. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is.
A keresés időtartama minden kutyánál legalább 15 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Hibák:

Tervszerűtlen keresés,

csak homlokszéllel (előre) keresés.

A vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,

lassú mozgás.

Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít.

3.            A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)
Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.
Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önállóan, kifejezően, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.
Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülő vadat megelőzi, és állással rögzíti.
A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történő biztatás vagy csitítás.
A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezető nem érintheti meg a kutyát.
Hibák:
          túl gyors utánhúzás
          a vad kinyomása parancs nélkül
          utánhúzás hiánya
          ha nem lesz meg a vad
4.            A vadmegállás (5)
Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemző módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.
Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó, ami a versenyből való kizárást jelenti.
Hibák:
          rövid vagy nem biztos állás
          a vad idő előtti felrebbentése
          üres állás
          ha parancsra áll
          a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)
5.            Viselkedés vadkelésre (4)
A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Minden parancs hiba, ami csökkenti az osztályzatot.
Hibák:
          a menekülő szárnyas vad után perdül vagy ugrik
          egészséges szárnyas vad megfogása
          ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de a gazdája első parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat
          többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.
6. 
 
           Viselkedés lövésre (3)
Vizsgán és versenyen a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia.
A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját.
7.            Engedelmesség mezőn (4)
Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre azonnal reagáljon és hajtsa végre a vezetője parancsát. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.
A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.
8.            Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (5)
Idő: 15 perc
A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.
 Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el.
A kutyát legalább 100 méterről, vezetője elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadakat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. A mennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap.
A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.
4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani.
A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.
9.            Lőtt vad elhozás
A korrekt elhozás követelmény.
A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és osztjuk kettővel. A hányados adja az osztályzatot.
Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak felét kaphatja a 8.- 9. feladatnál is.
10.          Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan húzzuk, két töréssel.
11.          Szárnyasvad elhozás (3)
A korrekt elhozás követelmény
12.          Kajtatás nádban (5)
Idő: 10 perc
A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse.
A kutyának a gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására azonnal vissza kell fordulnia.
Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.
Hibák:
          az önállótlan munka,
          túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,
          ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével,
          ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.
13.          Kajtatás élő kacsa után (6)
Idő: 20 perc
A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.
A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.
4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani, és a parton követni.
Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.
Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.
Azok a kutyák, amelyek
          az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli;
          nem mennek a mélyvízbe,
          az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik
          a kacsát megtalálták, azt szemre követik, de rövid idő múlva, vagy ismételten otthagyják és a vezető parancsára sem mennek ismét utána,
nem kaphatnak 0-nál jobb osztályzatot.
Hibák:
          Érdeklődés nélküli vagy nem elég kitartó kajtatás.
          Többszöri kijövés a vízből.
          Az úszónyom nem megfelelő vagy bizonytalan követése

14.          Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3)
Idő: 5 perc
A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa mellé a vízre kell lőni. A korrekt elhozás követelmény.
Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért, és a vízből kijön, a kutya a versenyből kizárandó.
15.          Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)
A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.
A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.
16.          Erdei cserkelés (2)
A feladatot lehetőleg cserkész úton vagy szűk nyiladékon kell végrehajtani. A vezető óvatosan halad. A vizslának szabadon, láb mellett vagy mögötte kell követnie. 50 lépés után a vezetőnek meg kell állni, és figyelnie kell a területet. A vizslának ez alatt, a vezetője mellett, nyugodtan kell állnia, ülnie vagy hasalni.
Kis idő után folytatják a cserkelést, és mintegy további 50 lépés után a vezető hasaltatja vizsláját, az helyben marad és a vezető mintegy 20-30 lépést tovább cserkel; majd kézjellel maga után hívja vizsláját, amely a jelre lassan vezetőjéhez megy. Itt a vezetője elfekteti és tovább cserkel előre még 50 lépésnyire és ezután már a 17. feladatot hajtja végre.
17.          Elfektetés (2)
Idő: 5 perc
A kutyát szabadon kell elfektetni. A nyakörv rajta maradhat. Az elfektetés után a vizslavezető egy bíróval legkevesebb 50 lépésre eltávolodik úgy, hogy a kutya őt ne lássa. Az elfektetés 5 percig tart. Két perc után a vizslavezető vagy a bíró egy lövést ad le, további két perc után még egyet. Ezután egy perccel a vizslavezető visszamehet kutyájához.
A munka akkor van befejezve, ha a vizslavezető a kutyát ismét pórázra veszi.
A kutya nyugodtan feküdjön, ne vonyítson, ne távolodjék el az eredeti helyétől 1 méternél nagyobb távolságra. Ha a kutya felül 3-as, ha feláll 2-es, ha 1 m-ig elmozdul 1-es osztályzatot kap. Ha 1 m-nél távolabb megy el: 0-t kap.
Az egyik bíró a cserkelés megkezdése előtt előre megy arra a helyre, ahol majd bemennek az erdőbe. Az elfektetés után várja meg a vezetőt, és együtt mennek takarásba.
18.          Vezetékmunka vércsapán (6)
A vércsapa hossza 500 méter, 0, 25 l vér felhasználásával kell fektetni.
A munka megkezdésénél a bírók a vizslavezetőnek mutassák meg a rálövés helyét. Legkevesebb 5 méter hosszú vezetéken és szabályos nyakörvvel kell a kutyát a vizslavezetőnek a vadig kísérnie, végig teljes vezetékhosszon dolgozva. A vezető munka közben a vezetéket el is engedheti úgy, hogy a kutya a földön húzza. Ez azonban a vezető felelősségére történik.
A dolgozó kutyát legalább két bírónak kell követnie. A csapát a kutyának alacsony orral, de a vezetéken nyugodtan kell végigdolgoznia. A vezetőnek jogában áll a kutyát bíztatni, nyugtatni, szükség esetén lefektetni. A vizslavezetőnek tilos a bírók számára elhelyezett jelzéseket néznie. Az első ilyen megnyilvánulásnál az osztályzatot eggyel csökkentik, ha ez megismétlődik a kutyát 0-val osztályozzák.
Ha a kutya a csapáról letér, és saját magát korrigálja, a letérés nem hiba. Ha a vezető észreveszi, hogy a kutya letért a csapáról, visszateheti a nyomra.
Ha a kutya annyira eltávolodik a csapától, hogy a bíró megítélése szerint nem tudja azt újból megtalálni, vagy a szomszéd csapákat veszélyezteti, a bírók utasítására a kutyát a csapára vissza kell tenni, a munka során legfeljebb kétszer. Minden újabb csapára helyezés eggyel csökkenti az osztályzatot.
A vércsapa munka értékelésénél a kutya teljes munkáját kell figyelembe venni.
Az a kutya, amelyik a bírók beavatkozása nélkül megy el a vadig, 4-es osztályzatot kaphat.
A bírók a csapavesztett vizslát akkor szólítsák vissza, amikor az kb. 40 lépésre letért a helyes iránytól. Ilyen esetben a bíróknak a vizslavezetőnek meg kell mutatniuk, hol tegye csapára a vizslát.
Minden vizsla számára külön vércsapát kell biztosítani. Olyan vércsapát más vizslának adni nem szabad, melyet már egy másik vizsla megkezdett, de nem fejezett be.
A kötelező vezetékmunka a vadig tart, kivéve a külön feladatot jelentő vizslákat, amelyek vezetékmunkája az utolsó sebágyig tart. Az ő vezetékmunkájukat addigi teljesítményük szerint kell értékelni. A hátralévő csapát ezeknek a vizsláknak szabadon kell teljesíteniük.
Az eredményes vércsapa munka befejezése után a végbíró adjon át töretet a vezetőnek és a kutyának. Ha van kürtös, a töret átadás alatt fújja a vad halála szignált.
19.          Dermedtre csaholás (4)
Idő: 10 perc
A bírók akkor engedélyezik a különfeladat megkezdését, ha az addigi vezetékmunka legalább 3-as osztályzatot érdemel.
A külön feladatot jelentő vezetőnél a harmadik bíró a vizsla megfigyelésére, figyelembe véve a szélirányt, a csapa végén rejtőzve helyezkedik el.
Korrekt dermedtre csaholás alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával az utolsó sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül (kb. 10 méteres kör). Ezután rövid megszakításokkal addig csahol, míg a vezetője és a bírók oda nem érkeznek.
A vizslavezető a második sebágynál lecsatolja a vizslát és a csapa szabadon követésére küldi a kutyát. A vezető és a kísérő bírók a sebágynál várják a csaholás megkezdését. Legkésőbb 5 perccel a lecsatolás után a kutyának 5 percen keresztül rövid megszakításokkal csaholnia kell a dermedt vadat. Öt perces csaholás után a vizsla vezetője elindulhat a csaholás irányába a csaholó kutyához. A kutya a vadat foghatja, nyalogathatja, ez nem hiba. Ha a kutya nem csahol és visszatér, vezetéken kell folytatnia a munkát.
Utasítás az osztályzáshoz:
- Korrekt csaholás a vadnál az első előreküldés után 5 percen belül 4-es osztályzat.
- 5 és 10 perc között 3-as osztályzat.
- Ha a kutya 10 percen belül nem csahol, az osztályzat: 0.
- Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül nem folytatja a vezeték munkát, a második sebágytól a vadig, a vezetékmunkájára is 0 osztályzatot kap, mert a vadat nem találta meg, a vad nem került terítékre.
- Minden olyan csaholás, amely a vadtól 10 méternél nagyobb távolságra történik, nem fogadható el.
Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál.
20.          Dermedthez vezetés (3)
Idő: 10 perc
Korrekt dermedthez vezetés alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával a második sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül. Ezután kell a kutyának a vezető bejelentése szerint, a vezetőhöz visszatérve, őt a vadhoz vezetnie. A vizslavezetőnek a munka megkezdése előtt kell a bíróval közölnie a dermedthez vezetés módját.
A második sebágyig a kutya vezetéken megy. Itt a kutyáról lecsatolják a vezetéket, és parancsot adnak a dermedthez vezetésre. A kutya innen szabadon keresi meg a vadat és 5 percen belül vissza kell térnie a gazdájához, aki őt a bírókkal együtt a második sebágynál várja. A vadnál lévő bíró kürttel jelzi, hogy a kutya a vadnál volt, és onnan visszaindult. A jelzést akkor adja a bíró, amikor a kutya már legalább 50 méterre eltávolodott a vadtól. Amennyiben a kutya első indításra nem teljesít, a munkát csak vezetéken folytathatja. Ha a kutya a vadat nyalogatja vagy megpróbálja azt elhozni, nem hiba.
Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál.
Utasítások a minősítéshez:
- Korrekt vezetés az első 5 percen belüli teljesítés: 4-es osztályzat.
- Ha 5 és 10 perc között teljesít: 3-as osztályzat
- Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül a második sebágytól a vadig nem folytatja a munkát, a vezetékmunkára is 0 osztályzatot kap.
A dermedthez vezetés jelzőapporttal a következőképpen teljesítendő:
Az indítás előtt a vezető felcsatolja a kutya nyakörvére a jelzőapportot, és ráteszi kutyáját a csapára. A kutya közvetlenül a vadnál veheti szájába a jelzőapportot, és azt a szájában tartva kell a vezetőjéhez visszamennie, majd az előre bejelentett módon vezeti vezetőjét a vadhoz. Ha a kutya a küldés után már jelzőapporttal a szájában jelenik meg a vadnál, és úgy megy vissza, azt a végbírónak két hosszú kürtjellel jeleznie kell. Ez a mód nem fogadható el vezetésnél. Ha munka közben a jelzőapportot a kutya bárhol kiejti, és nem veszi újra fel, a vezetés munkája nem fogadható el.
21.          Erdei nyúlvonszalék (4)
Szintidő: 20 perc
A kutyának a nyulat 300 méter hosszú kéttöréses erdei csapán kell megkeresnie és elhoznia.
22.          Lőtt nyúl elhozás (3)
A korrekt elhozás követelmény.
23.          Dúvad vonszalék (4)
Idő: 20 perc
A feladatot szőrmés dúvaddal kell végrehajtani. A csapa hossza 300 méter két töréssel.
24.          Erdei dúvad elhozás (3)
A korrekt elhozás követelmény.
25.          Viselkedés lőálláson (3)
A lőálláson a kutyát póráz nélkül a vezető előtt 3 m-re elfektetik. A kutyák közötti távolság legalább 20 m legyen. Ezt a feladatot az összes versenyző részére együtt kell lebonyolítani.
A hajtást az elfektetett kutyák vonalával párhuzamosan végzik, kb. 10-40 méter távolságra. A hajtás kezdetét és végét kürtszóval jelzik. A vezetőbíró által kijelölt puskás vizslavezetők mögött elhaladva minden kutyánál egy-egy lövést ad le. Vadra tilos lőni.
A hajtás ideje alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, ugatással, nyüszítéssel vonyítással nem riaszthatja el az arra mozgó vadat. Minden parancs és felülés egy osztályzattal, a felállás 2-vel csökkenti a minősítést.
Azok a kutyák, amelyek helyüket elhagyják, állandóan vonyítanak vagy ugatnak, 0 osztályzatot kapnak.
26.          Szőrmés dúvad kihozása akadályból (3)
Idő: 5 perc
A feladat végrehajtáshoz többféle akadályt is készíthetünk. Készíthetünk olyat, amelynek mind a négy oldalán 70 cm magasságú kerítés van, vagy olyat, amelynek három oldala kerítés, és a negyedik oldal 1 m széles és 80 cm mély árok. Az árkot vízzel is meg tölthetjük. A feladat végrehajtásához szőrmés dúvadat kell biztosítani. A vezető vizsláját az akadály előtt legalább 5 m távolságra elfekteti, majd a dúvadat az akadályba dobja. Visszamegy a vizslájához és a vizslát elhozásra küldi.
A vizslának a vezető parancsára a legrövidebb úton az akadályhoz kell futnia, beugrania és a dúvadat fölvéve, az akadályból kiugorva ezt a vezetőjéhez kell vinni. A korrekt elhozás itt az összteljesítménybe számít.
Hibák:
          Ha a vizsla kerülgeti az akadályt,
          ha vonakodva, vagy csak a vezető ismételt parancsára veszi fel a dúvadat,
          ha rosszul fog és ezért kiejti ugrás közben a vadat
          vagy nem korrekt az elhozás.
Minden ismételt parancs fél osztályzat levonást eredményez.
0 osztályzatot kap a vizsla, ha az első parancstól kezdődően 5 percen belül nem hozza ki a dúvadat.


 
II.           Mindenes vizsla vizsga és verseny értékelése

 
Feladat
Érték szám
max. pont- szám
I.
II.
III.
díjhoz szükséges pontszám
1.
Orrhasználat, orrjóság
………………………….
6

 
 


MKOSE A Facebook-on!

Iratkozz fel hírlevélre, programokról, tanfolyamokról kapsz infót!

 


 Kullancsok, babézia
    lyme kór

 Bolhák
 Gyomorcsavarodás

 MKOSE házirend
 Flyball szabályzat
 BH 1 Alapfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 2 Középfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 3 Felsőfokú
   Kisérőkutya vizsga

 Agility szabályzat
 Terelési képesség
   vizsga

 Terelőkutya
    munkavizsga

 Vízi-mezei verseny
    vizsláknak

 Beagle, basset hund
   képességvizsga

 Beagle munkavizsga
 Bloodhound 
   munkavizsga

 Erdélyi kopó vzsga
   szabályzat

 Erdélyi kopó 
   munkavizsga

 Vizsla képességvizsga
 Véreb vizsga,
   versenyszabályzat 

 Mindenes vizsga 
   vizsláknak  

 Spániel munkavizsga
 Lajka munkavizsga
 Nehezített vércsapa
 
 Őszi tenyészvizsga


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!