MKOSE Kutyaiskola

  MKOSE kiképzésről
 Kiképzések időpontjai
 Tanácsok az első
    kiképzési naphoz

 Kutyaóvoda 
 
Kezdő csoport
 Középhaladó 
    csoport

 Őrző-védő képzés
 Activity tréning
 Agility edzés

 Kutyauszoda


 

Hobbi Kutyaiskola

Pilis Budai Kutyások

Rákosmente TV

.

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

                                         

     Vízi – mezei verseny vizslák részére

 
 
I. A feladatok részletes ismertetése:
 
I. Mezei munka - Lövés előtti munka
A verseny kiírható páros vagy egyéni kereséssel, amit a rendező szervezet a nevezési felhívásban közölni köteles.
A páros keresésnél egyszerre két vizsla dolgozik a futam egész ideje alatt. A két vezető egymástól 30 méter távolságra halad – lehetőleg széllel szemben – és dolgoztatja vizsláját.
A két vizsla egymás munkáját nem zavarhatja. A vezetők minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzanak úgy, hogy versenytársuk munkáját ne zavarják. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát. Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a sok irányítás zavaró lehet a másik vizslának, hívja fel a vezető figyelmét erre.
A keresés első percében a kutya által elkövetett hibák nem számítanak, kivéve a vad üldözést. Újraindításkor az első irányváltásig jobbra és balra a kihagyott vad nem hiba.
 
1.         Orrhasználat, orrjóság (6)
A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját és a magabiztosságot a jelzésekben. A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.
Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi). A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat menekülni, figyelembe kell venni.
Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, a terepadottságokhoz igazítja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.
Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.
Hibák:
·    A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.
·        A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.
·    Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.
·    Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.
 
2.         Keresési mód (5)
A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, lehetőleg magas orral, vágtában. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület ne maradjon, a fordulókat mindig a szélhez igazítsa. Ideális tereptől függően a 100 – 140 méteres keresési szélesség, a vezető előtt kb. 20-50 méterre. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is.
A keresés időtartama minden kutyánál legalább 15 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Hibák: A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít.
·                    tervszerűtlen keresés,
·                    csak homlokszéllel (előre) keresés, túl kicsi keresési szélesség
·                    a vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,
·                    lassú mozgás.
·                    keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.
·                    a másik kutya zavarása vagy ahhoz való tapadás, vagy, ha a vezetők egymástól túl nagy távolságra dolgoztatják kutyáikat
 
3.         A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)
Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.
Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önállóan, kifejezően, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.
Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülő vad elé kerül, és állással rögzíti.
A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történő biztatás vagy csitítás.
A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezető nem érintheti meg a kutyát.
Hibák:
·        túl gyors utánhúzás
·        a vad kinyomása parancs nélkül
·        utánhúzás hiánya
·        ha nem lesz meg a vad
 
4.         A vadmegállás (5)
Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemző módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.
Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó, ami a versenyből való kizárást jelenti.
Hibák:
·        rövid vagy nem biztos állás
·        a vad idő előtti felrebbentése
·        üres állás
·        ha parancsra áll
·        a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)
·        ha elmegy a másik, álló kutya és a vad között (ha bebizonyosodik, hogy ott a vad)
 
5.         Szekundálás (2)
Fakultatív feladat.
A szekundáló kutya a vadat álló vizslát állja. A két kutya semmiképp sem zavarhatja egymást. Kötelező a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között. Ezért, ha az egyik vadmegálláshoz jut, a másikat – amennyiben nem szekundál – vezetője fektesse le, vagy vegye pórázra.
Ha a vadat álló vizsla a másik zavarása miatt beugrik, ezt nem szabad súlyos hibának tekinteni. A szekundáló kutyát a szekundálás értékelése után a bíró utasítására pórázra kell venni.
Magasabbra kell értékelni a spontán szekundáló kutyát.
 6.        Viselkedés vadkelésre (4)
A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Minden parancs hiba, ami csökkenti az osztályzatot.
Hibák:
·        a menekülő szárnyas vad után perdül vagy ugrik
·        egészséges szárnyas vad megfogása
·        ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de a gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat
·        többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.
 
7.         Viselkedés lövésre (3)
Vizsgán és versenyen a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia.
A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját.
 
8.         Engedelmesség mezőn (4)
Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre azonnal reagáljon és hajtsa végre a vezetője parancsát. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.
A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5., 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.
 
9.         Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (5)
Idő: 15 perc
A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.
 Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el.
A vezető kutyáját legalább 100 méterről, a bírók által kijelölt helyről elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadakat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. Amennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap. A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.
4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani.
A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.
 
10.       Lőtt vad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és osztjuk kettővel. A hányados adja az osztályzatot.
Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak felét kaphatja a 9.- 10. feladatnál is.
 
11.       Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A szárnyas vonszalékot 150 métert hosszan, két töréssel húzzuk.
 
12.       Szárnyasvad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
 
13.       Szőrmés vad vonszalék (4)
Szintidő: 10 perc
A nyulat 300 m hosszan, két töréssel kell meghúzni.
 
14.       Lőtt nyúl elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény.
 
15.       Kajtatás nádban (5)
Idő: 10 perc
A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse.
A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására azonnal vissza kell fordulnia.
Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.
Hibák:
·        az önállótlan munka,
·        túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,
·        ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével,
·        ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.
 
16.       Kajtatás élő kacsa után (6)
Idő: 20 perc
A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.
A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejezéséig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.
4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.
Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.
Ha a kacsa nem kerül terítékre, vagy lövés nélkül, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.
Hibák:
·        Érdeklődés nélküli kajtatás.
·        Többszöri indokolatlan kijövés a vízből.
Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak
Ha a vizsla a kacsát megtalálta, azt szemre követi, de rövid idő múlva, vagy ismételten otthagyja és a vezető parancsára sem megy ismét utána, 0 osztályzatot kap.
 
17.       Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3)
Idő: 5 perc
A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és korrekten átadni.
Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízből kijön, a kutya a versenyből kizárandó.
Amennyiben a 16-os feladat elhozással végződött, a két elhozásra kapott osztályzat átlaga adja a végző osztályzatot.
 
18.       Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)
A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.
A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.
 
II. A verseny értékelése:
a mellékelt táblázat szerint történik.
 
Minősítés:        I.   díj: 231 - 280 pont
                        II. díj: 200 - 230 pont
                        III. díj: 141 - 199 pont,
és a táblázatban feltüntetett osztályzatok elérése.

 
 


MKOSE A Facebook-on!

Iratkozz fel hírlevélre, programokról, tanfolyamokról kapsz infót!

 


 Kullancsok, babézia
    lyme kór

 Bolhák
 Gyomorcsavarodás

 MKOSE házirend
 Flyball szabályzat
 BH 1 Alapfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 2 Középfokú
   Kisérőkutya vizsga

 BH 3 Felsőfokú
   Kisérőkutya vizsga

 Agility szabályzat
 Terelési képesség
   vizsga

 Terelőkutya
    munkavizsga

 Vízi-mezei verseny
    vizsláknak

 Beagle, basset hund
   képességvizsga

 Beagle munkavizsga
 Bloodhound 
   munkavizsga

 Erdélyi kopó vzsga
   szabályzat

 Erdélyi kopó 
   munkavizsga

 Vizsla képességvizsga
 Véreb vizsga,
   versenyszabályzat 

 Mindenes vizsga 
   vizsláknak  

 Spániel munkavizsga
 Lajka munkavizsga
 Nehezített vércsapa
 
 Őszi tenyészvizsga


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!